Taarten van Mo
Condities

Condities deelname Workshops
 • Bij inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met het verzoek het bedrag voor de workshop voor de geplande datum over te maken.
 • Wanneer het bedrag op mijn rekening staat is uw plaats in de workshop definitief gereserveerd.
 • Mocht het bedrag niet bijgeschreven zijn op de rekening op de afgesproken datum behoud ik mij het recht voor om uw plaats weer vrij te geven.
 • Als u tussen de 0 en 7 dagen annuleert vervalt het recht op teruggave van de kosten, tenzij uw laats opgevuld kan worden met iemand van de reservelijst.
Condities bestelling bruidstaarten
 • Bruidstaarten gaan va 35 personen.
 • Facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders afgesproken).
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Ik zorg ervoor dat de bruidstaart op de lokatie wordt afgeleverd.
 • Is de lokatie buiten een straal van 10 kilometer, dan vraag ik een vergoeding in de reiskosten.
 • Annulering van een bruidstaart of andere grote order kan minimaal 3 weken van te voren doorgegeven worden, anders wordt er 75 procent van de kosten in rekening gebracht.
 • Afzeggen van een opdracht of workshop kan uitsluitend via mail of per telefoon (zie Contact voor de exacte gegevens).
Annulering
 • Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever per e-mail contact op te nemen met Taarten van Mo.
 • De binnenkomstdatum van uw e-mail geldt als de datum van annulering.
  Indien u niet binnen 24 uur een reactie ontvangt, is uw bericht waarschijnlijk niet ontvangen.
  Stuurt u dan alstublieft nog een bericht. Pas wanneer u een reactie hebt ontvangen is de annulering definitief.
 • Een definitieve bestelling kan tot 7 dagen voor aanvang van de afgesproken leveringsdatum kosteloos geannuleerd worden en ontvangt u de aanbetaling volledig terug.
 • Wanneer u binnen 7 dagen voor de afgesproken leveringsdatum annuleert, heeft u geen recht op restitutie van de aanbetaling.
Transport
 • Bij alle bestellingen wordt ervan uitgegaan dat de taart(en) en/of tractatie(s) word(en) afgehaald, tenzij anders is afgesproken.
 • Bij het ophalen van de taart is het transport voor eigen risico. 
 • Taarten van Mo zorgt ervoor dat uw bestelling, stabiel en goed verpakt, vervoersklaar is.
 • Tegen vergoeding kan uw bestelling ook bezorgd worden.
Verantwoordelijkheid
 • Taarten van Mo is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (bijvoorbeeld als gevolg van allergieën) en schade aan goederen.
 • Taarten van Mo, in de persoon van Monique Schenk, is alleen verantwoordelijk voor schade die door Taarten van Mo is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid van Taarten van Mo.
 • Taarten van Mo is niet aansprakelijk voor schade door anderen aangebracht.
Klachten

Heeft u een klacht of vragen stuur deze dan per e-mial aan Taarten van Mo.